متى نستخدم some و any

.

2023-06-07
    ريزدنت إيفل ذي فاينال ش